دیلی‌میل: انگلیس پول کثیف را با روادید طلایی وارد می‌کند

رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند، برنامه‌ دولت این کشور برای اعطای تابعیت به افراد میلیونر و ثروتمند، منجر به ورود آسان چهره‌های بدنام و فاسد به انگلیس شده است.
ایسنا به نقل از روزنامه «دیلی میل» گزارش داد، برنامه موسوم به «روادید طلایی» به افراد اجازه می‌دهد که در صورت سرمایه‌گذاری دو میلیون پوندی در شرکت‌های انگلیسی، مجوز اقامت در این کشور را دریافت کرده و اجازه می‌یابند که درخواست دریافت تابعیت را هم بدهند.
دیلی میل می‌افزاید، در چارچوب این برنامه، سیاستمداران ، تاجران و دیگر افراد فاسد به راحتی وارد انگلیس شده و به عنوان شهروند این کشور پذیرفته می‌شوند. یک خویشاوند «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی، و یک مصری متهم به فساد از جمله کسانی هستند که بدین شیوه تابعیت انگلیسی گرفته‌اند.
بر اساس تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته، اقتصاد انگلیس مثل سایر کشورهای اروپای غربی و آمریکا، به درآمدهای نامشروع دیکتاتورهایی مثل حکام عرب، وابسته است. علاوه برآن، جنگ در کشورهای مختلف جهان هم باعث رونق اقتصاد انگلیس و کشورهای غربی می‌شود.
«مارگارت هاج» نماینده پارلمان انگلیس، اخیرا گفته بود: اینکه... ما با آغوش باز، پذیرای پول‌های کثیف هستیم، بسیار رسواکننده است.